zpět na úvodní stránku

Satelitní sympozia

Satelitní sympozium společnosti SERVIER s.r.o.

pátek 24. 11., 12.40–14.00, sál Prague A+B

Lonsurf®– nový lék ve 3. linii léčby mCRC užitečné informace pro použití v praxi

Předsedající: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Lonsurf – nový lék ve 3. linii léčby mCRC u pacientů v dobrém výkonnostním stavu
MUDr. Eugen Kubala

Neutropenie a její vliv na účinnost léčivého přípravku Lonsurf
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Doporučení pro správný management dávkování a zvládání nežádoucích účinků
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Klinická praxe
MUDr. Radim Němeček

 

Satelitní sympozium společnosti Roche s.r.o.

sobota 25. 11., 7.30–8.30, sál Prague A+B

Výhody dobře fungující interdisciplinární spolupráce v léčbě mCRC

Multidisciplinární talk show povede onkolog a radiační onkolog MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. s chirurgem doc. MUDr. Tomášem Skalickým, Ph.D. a radiologem MUDr. Hynkem Mírkou, Ph.D., všichni z FN Plzeň.

 

 

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.