zpět na úvodní stránku

Odborný program

Program v pdf ke stažení  z de .

Programme in English is available as a pdf file here.

Čtvrtek 23. 11. 2017

18.00–18.30

Plenární zasedání SGO

 

Pátek 24. 11. 2017 – Sál Prague A+B

08.00–08.30

Zahájení a předání čestných členství SGO

M. Zavoral (Praha), Š. Suchánek (Praha), čestní hosté

08.30–12.40

Postgraduální kurz

08.30–10.10

Sekce 1
Epidemiologie, molekulární biologie, diagnostika

Předsedající: M. Zavoral (Praha), J. Bureš (Hradec Králové)
08.30–08.50
Aktuální epidemiologická data – trendy
L. Dušek (Brno)
08.50–09.10
Novinky v molekulární biologii
M. Minárik (Praha)
09.10–09.30
Endoskopická diagnostika
P. Vítek (Frýdek-Místek)
09.30–09.50
Zobrazovací metody: racionální využití v diagnostice a sledování kolorektálního karcinomu
V. Válek (Brno)
09.50–10.10
Panelová diskuze
10.10–10.30
Kávová přestávka

10.30–11.00

State of the art lecture

 
Úvod
M. Zavoral (Praha)
 
Slizničné lézie v patogenéze KRK
P. Mlkvý (Bratislava, Slovensko)

11.00–12.40

Sekce 2
Léčba

Předsedající: Z. Kala (Brno), J. Prausová (Praha)
11.00–11.20
Endoskopická
O. Urban (Ostrava)
11.20–11.40
Chirurgická
J. Hoch (Praha)
11.40–12.00
Onkologická
J. Tomášek (Brno)
12.00–12.20
Mezioborový seminář
L. Petruželka (Praha), M. Škrovina (Nový Jičín)
12.20–12.40
Panelová diskuze
12.40–14.00
Přestávka / Satelitní sympozia

Posterová sekce

J. Cyrany (Hradec Králové), D. Langer (Praha), T. Grega (Praha)

14.00–15.40

Sympozium I
Screening

Předsedající: M. Zavoral (Praha), O. Urban (Ostrava)
14.00–14.20
Imunochemické testy na okultní krvácení, trendy v Evropě
P. Kocna (Praha)
14.20–14.40
Test na okultní krvácení v ČR – stav a varianty vývoje
B. Seifert, N. Král (Praha)
14.40–15.00
Kvalita screeningové kolonoskopie
S. Rejchrt (Hradec Králové)
15.00–15.20
Výsledky screeningu KRK
L. Dušek (Brno), Š. Suchánek (Praha)
15.20–15.40
Panelová diskuze
15.40–16.00
Kávová přestávka

16.00–16.30

State of the art lecture

 
Úvod
P. Vítek (Frýdek-Místek)
 
Spolupráce endoskopisty a chirurga v léčbě lokální reziduální neoplázie
O. Urban (Ostrava)

16.30–18.10

Sympozium II
Přínos patologa v diagnostice

Předsedající: M. Hermanová (Brno), P. Vítek (Frýdek-Místek)
16.30–16.50
Od endoskopických biopsií po zpracování resekátů
M. Hermanová (Brno)
16.50–17.10
Pohled endoskopisty na přínos patologa
I. Tachecí (Hradec Králové)
17.10–17.30
Pohled chirurga na přínos patologa
D. Langer, J. Hoch (Praha)
17.30–17.50
Pohled onkologa na přínos patologa
L. Petruželka (Praha)
17.50–18.10
Panelová diskuze

18.10–18.40

Prezentace vybraných posterů

J. Cyrany (Hradec Králové), D. Langer (Praha), T. Grega (Praha)
 

Pátek 24. 11. 2017 – Sál Prague C+D

14.00–15.40

Sympozium III
Chirurgická léčba

Předsedající: J. Hoch (Praha), M. Duda (Olomouc)
14.00–14.20
Totální mesokolická excise
T. Grolich (Brno)
14.20–14.40
Dehiscence, experiment, perspektivy
O. Ryska (Lancaster, Anglie)
14.40–15.00
Komplikace
Z. Kala (Brno)
15.00–15.20
Předoperační a perioperační péče
E. Havel (Hradec Králové)
15.20–15.40
Panelová diskuze
15.40–16.00
Kávová přestávka

16.00–16.30

State of the art lecture

 
Úvod
L. Petruželka (Praha)
 
Multidisciplinární týmy v ČR – jak dál?
M. Ryska (Praha)

16.30–18.10

Sympozium IV
Onkologická léčba

Předsedající: D. Feltl (Praha), R. Vyzula (Brno)
16.30–16.50
Hodnocení klinického benefitu protinádorové léčby
J. Prausová (Praha)
16.50–17.10
Prediktivní faktory a léčba
J. Tomášek (Brno)
17.10–17.30
Cílená léčba
I. Kiss (Brno)
17.30–17.50
Imunoterapie
L. Petruželka (Praha)
17.50–18.10
Panelová diskuze
 

Sobota 25. 11. 2017 – Sál Prague A+B

08.30–10.30

Sympozium V
Úhrady endoskopické léčby – mýty a realita

Předsedající: M. Kopáčová (Hradec Králové), J. Špičák (Praha)
08.30–09.00
Úhrady endoskopických výkonů
S. Rejchrt (Hradec Králové)
09.00–09.30
Postavení koloskopie ve screeningu
O. Urban (Ostrava)
09.30–10.00
Úhrady endoskopie v novém systému DRG – kdy?
L. Dušek (Brno), T. Pavlík (Brno)
10.00–10.30
Panelová diskuze
10.30–10.40
Kávová přestávka

10.40–11.10

State of the art lecture

 
Úvod
Š. Suchánek (Praha)
 
Endoscopic full-thickness resection – current status
K. Caca (Ludwigsburg, Německo)

11.10–12.50

Sympozium VI
Časná diagnostika a léčba

Předsedající: S. Rejchrt (Hradec Králové), O. Urban (Ostrava), M. Waluga (Katowice, Polsko)
11.10–11.30
Rizikové faktory
J. Špičák (Praha)
11.30–11.50
Časná diagnostika
B. Seifert (Praha)
11.50–12.10
Endoskopická léčba v praxi
M. Kopáčová (Hradec Králové)
12.10–12.30
Dispenzární péče
J. Cyrany (Hradec Králové)
12.30–12.50
Panelová diskuze

12.50

Zakončení kongresu

 

Sobota 25. 11. 2017 – Sál Prague C+D

08.30–10.10

Sympozium VII
Pokročilý karcinom – pohled chirurga

Předsedající: M. Ryska (Praha), J. Hoch (Praha)
08.30–09.00
Liver resection – current aspects
G. Ceyhan (Mnichov, Německo)
09.00–09.20
Limity resekce pro jaterní sekundarity
V. Třeška (Plzeň)
09.20–09.40
Koncepce liver first
P. Zonča (Ostrava)
09.40–10.00
Ablativní metody
J. Pudil (Praha)
10.00–10.20
Panelová diskuze
10.20–10.40
Kávová přestávka

10.40–11.10

State of the art lecture

 
Úvod
J. Tomášek (Brno)
 
Pohled onkologa na algoritmus léčby pacienta s kolorektálním karcinomem
I. Kiss (Brno)

11.10–12.50

Sympozium VIII
Pokročilý karcinom rekta – pohled onkologa

Předsedající: L. Petruželka (Praha), V. Třeška (Plzeň)
11.10–11.30
Diagnostika
M. Šmajerová, Š. Bohatá, V. Válek (Brno)
11.30–11.50
Neoadjuvantní terapie – kdy, proč a komu?
P. Šlampa (Brno)
11.50–12.10
Postup po dosažení kompletní remise
R. Lohynská, J. Hoch (Praha)
12.10–12.30
Algoritmus léčby
J. Tomášek (Brno)
12.30–12.50
Panelová diskuze

 

Poslední aktualizace 20. 10. 2017

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.